Μοριακη Διαγνωστικη

H BioGenomica εφαρμόζει state-of-the-art τεχνολογίες για την ανάπτυξη αναλύσεων μοριακής διαγνωστικής που καλύπτουν όλο το φάσμα κλινικών ειδικοτήτων καθώς και ανάλυση προδιαθεσικών παραγόντων και ειδικών γενετικών ελέγχων. Ο κατάλογος των αναλύσεων εμπλουτίζεται διαρκώς σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις της γενετικής.

Η τεχνολογική πλατφόρμα συνδυάζει τεχνικές αυτόματης ανάλυσης της αλληλουχίας των βάσεων του DNA (Automated DNA sequencing), PCR, ποσοτικής Real-Time PCR και microarrays.

H BioGenomica παρέχει υπηρεσίες μοριακής διαγνωστικής για τα ακόλουθα γονίδια: