Κυτταρογενετικη

Η BioGenomica έχει όλη την απαραίτητη υποδομή, προσωπικό και εξοπλισμό για κυτταρογενετικές αναλύσεις που περιλαμβάνουν καρυότυπο αιματολογικών νεοπλασμάτων, γενετικό έλεγχο υπογονιμότητας και καθ’ έξιν αποβολών.

H BioGenomica παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες κυτταρογενετικής: