Μοριακη Κυτταρογενετικη

Η σύζευξη της κλασικής Κυτταρογενετικής με τη Μοριακή Γενετική εισήγαγε τη μεθοδολογία της Μοριακής Κυτταρογενετικής. Η εφαρμογή των τεχνικών του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου παρέχει:

  • ταχύτερα αποτελέσματα
  • αυξημένο διακριτικό όριο ανάλυσης
  • σαφή περιγραφή των εντοπιζόμενων γενετικών ανακατατάξεων

axioplan2 Η BioGenomica διαθέτει state-of-the-art τεχνολογικό εξοπλισμό, μεγάλη τεχνογνωσία για την εφαρμογή του συνόλου των τεχνικών Μοριακής Κυτταρογενετικής, καθώς και μακροχρόνια εμπειρία στην ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Στη BioGenomica οι αναλύσεις FISH γίνονται με εφαρμογή ειδικών ανιχνευτών DNA απόλυτης ακρίβειας και αξιοπιστίας. Χρησιμοποιείται το μικροσκόπιο φθορισμού Axioplan 2 Imaging, (Zeiss) και το σύστημα ανάλυσης εικόνας ISIS version 5, (Metasystems).

  • Για τις αναλύσεις FISH αιματολογικών νεοπλασιών απαιτούνται 1-2 ml μυελού των οστών ή 2-4 ml περιφερικού αίματος (λήψη με ηπαρινισμένη σύριγγα).
  • Για τις αναλύσεις FISH συμπαγών όγκων απαιτείται φρέσκο υλικό βιοψίας ή τομές παραφίνης.
  • Τα προσωπικά δεδομένα είναι απόρρητα και δεν μεταβιβάζονται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του ασθενούς.

H BioGenomica παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες μοριακής κυτταρογενετικής: