Εντυπα Παραγγελιας/ Ερωτηματολογια

Όνομα αρχείουΤύποςΜέγεθοςΗ/νία
[01] A Ερωτηματολόγιο για γενετικό έλεγχο BRCA1-BRCA2 .doc 179.0 KB 27/10/2013
[01] B Συμπληρωματικά στοιχεία για γενετικό έλεγχο BRCA1-BRCA2 .pdf 248.8 KB 17/10/2013
[02] Ερωτηματολόγιο για γενετικό έλεγχο MEN1-MEN2 .doc 192.5 KB 27/10/2013
[03] Ερωτηματολόγιο για γενετικό έλεγχο HNPCC-FAP .doc 181.5 KB 27/10/2013
[04] Ερωτηματολόγιο για γενετικό έλεγχο HPV .doc 156.5 KB 27/10/2013
[05] Παραγγελία αντιδράσεων ανάγνωσης αλληλουχίας βάσεων DNA .doc 198.5 KB 27/10/2013
[06] Ερωτηματολόγιο για γενετικό έλεγχο Συμπαγών Όγκων EGFR-KRAS .doc 368.0 KB 27/10/2013
[07] Ερωτηματολόγιο για γενετικό έλεγχο Aιματολογικών Νεοπλασμάτων .doc 154.5 KB 27/10/2013
[08] Ερωτηματολόγιο Καρυότυπου-Κυτταρογενετικής .doc 159.5 KB 27/10/2013
[09] Συγκατάθεση ασθενούς για γενετικό έλεγχο .doc 369.5 KB 27/10/2013
[10] Οδηγίες για αποστολή βιολογικού υλικού .pdf 197.1 KB 17/10/2013
Κατάλογος Εξετάσεων 2013 .pdf 340.3 KB 16/10/2013