Εγκαταστασεις

Εργαστήριο BioGenomica
IMG_101134
IMG_110112
IMG_110121
IMG_112211
IMG_181109
IMG_181213
IMG_181340

Εγκαταστάσεις BioGenomica
DSC_0219
DSC_0299
DSC_0301
DSC_0305
DSC_0317
DSC_0345
DSC_0348
DSC_0365
DSC_0382
DSC_0388
DSC_0393
DSC_0394
DSC_0397
DSC_0454
DSC_0458
DSC_0472
DSC_0477
DSC_0478
DSC_0479
DSC_0480
DSC_0481
DSC_0485
DSC_0487
DSC_0489
DSC_0492
DSC_0496
DSC_0498
DSC_0502